โครงการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา  2560

เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายงาน SAR ระดับสถาบัน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบันในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ในทุกกระบวนการที่รับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินต่อไป

 

  • IMG_0742
  • IMG_0746
  • IMG_0748
  • IMG_0760
  • IMG_0765
  • IMG_0769
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney