บุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี
(หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา)
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ
(สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)
 

นางธิติมา  สมพงษ์
 
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
 

นางสาวธนิณี  นิติธรรมบัณฑิต
 
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

 

 
 
kamagra dublin kamagra gel ireland kamagra jelly ireland kamagra ireland viagra ireland viagra dublin vardenafil generic uk vardenafil uk kamagra australia super kamagra australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney kamagra jelly kamagra melbourne kamagra jelly australia kamagra jelly kamagra australia viagra brisbane viagra melbourne Viagra sydney